http://bip.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KD)


Naczelnik wydziału - Józef Kabała

pok. 020tel.58 767 35 34
    

Referat Komunikacji - Rejestracja pojazdów

pok. 015

tel.

58 767 35 30

  tel.58 767 35 32
  tel.58 767 35 33
  fax.58 767 35 31
Referat Komunikacji - Wydawanie dowodów rejestracyjnychpok. 014tel.58 767 35 29
fax58 767 35 31
Referat Komunikacji - Prawa jazdypok. 012tel.58 767 35 27
  fax58 767 35 31
 pok. 013tel.58 767 35 28
Rezerwacja kolejki do rejestracji i praw jazdy
pok. 021tel.58 767 35 35
  tel.58 767 35 36
Transport krajowy, SKP, OSK, organizacja ruchu drogowego
pok. 316tel.

58 767 35 92

  tel./fax58 767 35 91
   
Adres e-mail Wydziału komunikacja@powiatstarogard.pl

 

 

 

 


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg jest czynny:
 
1) w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 15:00
2) we wtorki od godz. 9:00 do godz. 17:00
3) w środy, czwartki, piątki od godz. 9:00 do godz. 15:00
 
We wtorki od godz. 15:30 do godz. 17:00 czynne są tylko 3 stanowiska pracy Referatu Komunikacji: stanowisko ds. rejestracji pojazdów (pokój 015), stanowisko ds. dowodów rejestracyjnych (pokój 014), stanowisko ds. praw jazdy (pokój 012).

Sprawy w Referacie Komunikacji załatwiają właściciel lub właściciele osobiście z dowodami osobistymi. Załatwienie czynności urzędowych w imieniu właściciela/i może  dokonać inna osoba z pisemnym upoważnieniem właściciela/i pojazdu  dotyczącym danej sprawy wraz z dowodami osobistymi: swoim i właściciela (właścicieli) pojazdu.

 

POKÓJ 015 - Stanowiska od nr 1 do nr 6 - REJESTRACJA POJAZDÓW 

̶ rejestracja pojazdów nowych,

̶ rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy,

̶ przerejestrowanie pojazdów zarejestrowanych na terenie naszego kraju,

̶ rejestracja czasowa pojazdów w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

̶ rejestracja pojazdów zabytkowych i pojazdów konstrukcji własnej „SAM”,

̶ powtórna rejestracja pojazdów w przypadku: odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę za unikatowy, ciągnika i przyczepy rolniczej,

̶ wyrejestrowanie pojazdów w przypadku: demontażu , kasacji, wywozu za granicę, kradzieży, trwałej utraty pojazdu,

̶ wydawanie decyzji na nabicie numerów i tabliczki znamionowej dla pojazdów zarejestrowanych i pojazdów konstrukcji własnej „SAM”,

̶ wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych,

̶ wydawanie na wniosek tablic rejestracyjnych indywidualnych,

̶ wymiana starych tablic rejestracyjnych na nowe w przypadku zagubienia, kradzieży i zniszczenia,

̶ wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejny wpis terminu badania technicznego,

̶ wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu zamieszkania lub nazwiska właściciela pojazdu,

̶ wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę rodzaju pojazdu lub parametrów technicznych pojazdu,

̶ dopisywanie lub wykreślanie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu adnotacji na temat zastawów,

̶ dopisywanie lub wykreślanie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu adnotacji na temat współwłaściciela i współwłasności,

̶ czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu i przywrócenie do ruchu po czasowym wyrejestrowaniu (dotyczy - samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy).

 

 

POKÓJ – 014 - DOWODY REJESTRACYJNE

̶ wymiana pozwoleń czasowych na dowody rejestracyjne (odbiór dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów),

̶ zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w tutejszym starostwie,

̶ informacja na temat spraw związanych z rejestracją pojazdów,

̶ wpisanie adnotacji ( Hak, Gaz, Taxi, L, VAT, itp.) w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

̶ wyrobienie wtórnika nalepki kontrolnej,

̶ odebranie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zatrzymanego przez Policję,

̶ uzyskanie zaświadczenia na temat zarejestrowanego pojazdu w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,

̶ uzyskanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego dla spraw związanych z demontażem pojazdu lub ubezpieczeniem.

 

POKÓJ – 012 - PRAWA JAZDY 

̶ wydanie (wygenerowanie) profilu kandydata na kierowcę – PKK,

̶ wydanie prawa jazdy po raz pierwszy po zdaniu egzaminu w WORD,

̶ informacja na temat spraw związanych z uprawieniami do kierowania pojazdami, prawami jazdy, pozwoleniami do kierowania tramwajami,

̶ wydanie wtórnika prawa jazdy ze względu na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dokumencie, utraty dokumentu lub zniszczenia,

̶ wydawanie międzynarodowego prawa jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy,

̶ wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,

̶ wymiana prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem na podstawie art. 150 ustawy „ Prawo o ruchu drogowym”,

̶ wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,

̶ skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem i na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz po kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

̶ przywrócenie i zwrot uprawnienia do kierowania pojazdem po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.

 

Pokój 316

 

Transport krajowy, Stacje Kontroli Pojazdów, Ośrodki Szkolenia Kierowców, organizacja ruchu drogowego.

 

– wydawanie licencji na transport drogowy osób lub rzeczy na terenie naszego kraju,

– wydawanie zaświadczenia na transport drogowy na potrzeby własne - jako działalność pomocnicza do podstawowej (terytorium naszego kraju),

– wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

– wydawanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy,

– wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

– uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów,

– zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego,

– zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej ( sprawa realizowana w pokoju 021),

– wydawanie zezwoleń na regularny i regularny specjalny transport drogowy osób na terenie naszego kraju,

– wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 

Karty Informacyjne Wydziału wraz z Wnioskami i Formularzami znajdziecie Państwo tutaj .

 

Ilość odwiedzin67068
Osoba wprowadzającaKrzysztof Wojtaś
Osoba wprowadzająca
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBeata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Data utworzenia2008-01-25
Data ukazania się2008-01-25
Ostatnia zmiana2014-07-01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Tel. 58 767 35 00, 58 767 35 01
fax 58 767 35 05


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...