http://bip.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Rada Powiatu Starogardzkiego
 

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa stosowna ustawa. W skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych.

Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Rada powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

W istotnych dla powiatu lub mieszkańców sprawach Rada może wyrażać opinie i zajmować stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz oświadczeń.

Działalność Rady Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z poz. zm.) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.


Obsługę administracyjną Rady Powiatu i komisji zapewnia Biuro Rady Powiatu.
 

Adres: ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gd.
tel.: 58 767 35 63
e-mail:
rada@powiatstarogard.pl

 

Kierownik: Zofia Lenz

 

Ilość odwiedzin23083
Osoba wprowadzającaKrzysztof Wojtaś
Osoba wprowadzająca
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBeata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Data utworzenia2006-11-30
Data ukazania się2006-11-30
Ostatnia zmiana2012-02-25
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian


Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Tel. 58 767 35 00, 58 767 35 01
fax 58 767 35 05


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...