Informacje podstawowe 

 

 

Adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
   
Telefon: 58 767 35 00, 58 767 35 01
Fax: 58 767 35 05
Email: starostwo@powiatstarogard.pl
esp: http://epuap.gov.pl
www: http://www.powiatstarogard.pl
   
Starosta: Leszek Burczyk
Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski
   
Rachunek bankowy budżetu Powiatu: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. 60 8340 0001 0003 5321 2000 0005
 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. 67 8340 0001 0003 5321 2000 0073

(na który należy wpłacać należności za: ksero, złom  - tablice rejestracyjne i inne, opłaty

komunikacyjne, dzienniki budowy i inne druki,

karty wędkarskie, sprzedaż mienia, koszty upomnienia, prace interwencyjne - refundacje

wynagrodzeń z PUP, kary i odsetki - noty księgowe, puste tonery, wynagrodzenia płatnika,

trwały zarząd)

NIP: 592-18-69-712
REGON: 191686437
   

 

   

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego, a udostępniane na wniosek

(tutaj pobierz obowiązujący formularz).

   

Udostępnienie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób uprawnionych z Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim - informacje szczegółowe

dostępne są w zakładce 

Obsługa osób z trudnościami w komunikowaniu się

   

Informacje Publiczne są udostępniane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r.

poz. 782 ze zmianami).

   
 

Liczba odwiedzin : 46286
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2015-05-29 00:00:00
Czas publikacji: 2015-08-18 12:45:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak